Om Arbetslivscentrum

Arbetslivscentrum är ett kooperativ där vi sätter delaktighet och medarbetaren i centrum. Företaget drivs som en ekonomisk förening  och vinsten återinvesteras i företaget och ska på sikt skapa många arbetstillfällen för människor med någon form av funktionsnedsättning.

Vi erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, praktikplatser och arbetsförmågebedömningar.

 

Vi som ingår i styrelsen är:

 

Susan Olsén, personalvetare med fortbildning inom psykologi och sociologi samt utbildning i ASU -arbetssociala utredningar. Susan har 20 års erfarenhet av utredningsarbete gällande psykiska och socialmedicinska funktionsnedsättningar kopplat till arbetsmarknadens krav på förmågor. Susan är också utbildad samtalsledare i lösningsfokuserat arbetssätt och utbildad verksamhetsledare i socialt företagande. Susan är den som är vår specialist på arbetslivsinriktad rehabilitering.

 

Agneta Thörnqvist, med rötterna inom sjukvården har även arbetat som samordnare/ organisatör av utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. Agneta är föreningsaktiv med många tidigare styrelseuppdrag både inom den ideella och offentliga sektorn. Senaste förtroendeuppdraget var som kommunstyrelseordförande i Avesta kommun. Hon har även arbetat som handledare och handläggare inom flera kommunala projekt och verksamheter. Sedan sju år tillbaka har hon ansvaret för administration, ekonomi och kök i kooperativet.

Kenneth Magnusson, styrelseledamot. Ingår i marknadsgruppen för företagarna på Ingarvet i Falun, Tidigare jobbat inom restaurangbranschen och inom Haglöf och Nordqvist koncernen.

Driver nu sitt eget företag Magniffuson där han tillverkar och säljer chillisåser samtidigt som han jobbar i Cirkle K mellansverige.

 

Kjell Grundström, styrelsesuppleant. Egen företagare med stor vana att leda och styra i företag. Förankrad i det lokala näringslivet i Falun och Borlänge.

 

Vi startade verksamheten 1 /1-2013 och nu har vi sex personer anställda i produktionen förutom dem som  arbetstränar i våra verkstäder. 

Vi som jobbar här

Vår personal

Affärsidé

Vi förenar individens behov av arbete och samhällets behov av arbetstillfällen och rehabiliteringstjänster med marknadens behov av tjänster. Våra huvudsakliga affärsområden är arbetslivsinriktad rehabilitering, där personerna utför olika sysslor inom service beorende av sin arbetsförmåga. Vi tillhandahåller även platser för arbetsträning, praktikplatser  och sysselsättningsplatser.

Vision

Vårt företag ska bli en arbetsplats med meningsfull sysselsättning för många personer. Vi kommer att vara den självklara utföraren av arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsförmågebedömningar, för företag och organisationer i Falun med omnejd.

Värdegrund

Verksamheten präglas av en humanistisk människosyn, där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum.

Verksamheten ska leda till att personer med arbetshinder bereds arbetstillfällen samt främjar dennes personliga utveckling. Kooperativet kommer att vara en plattform för en bättre beredskap att återgå till arbetsmarknaden efter rehabilitering

Arbetsglädje

Lingon ska plockas till vårt goda Vänskapsbröd Lingon ska plockas till vårt goda Vänskapsbröd